| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Статии

2007-09-03, 13:32:06 обратно
Как да изберем банков кредит
автор Б. Кацарски


Банковите кредити са едни от най-рекламираните продукти. Офертите са привлекателни , посланията са многообещаващи.Обикновеният потребител на банкови продукти и услуги не би могъл да се оплаче от липса на избор. При това изобилие на кредити е важно да се направи верният избор.


За намиране на правилното решение е необходимо клиентът да определи какви са потребностите му и за какво ще ползва паричните средствата. Ако му е необходим кредит за реализиране на еднократни нужди е подходящо ползването на стандартен потребителски заем. Ако паричният ресурс е необходим за текущи нужди, е по-добре да се възползва от някои гъвкави форми на потребителски кредит, които се предлагат от банките.


Основните фактори, влияещи върху клиентите при избор на кредит, са общата му цена - лихви, такси и комисиони, размерът на кредита спрямо пазарната цена на имота при ипотечен заем, срокът за отпускане, качеството на обслужване и компетентността на служителите на съответната банка.Всеки от тези фактори има различна тежест според конкретния случай и по-високата чувствителност на кредитоискателя към някой от тях до голяма степен предопределя избора на банка. Клиентът може да избере една банка, защото му е препоръчана, защото познава кредитната институция,защото е видял реклама на търсен от него продукт.

Някои важни условия по кредита:
- Общата цена на кредита - не само лихви, но останалите разходи, като такси и комисиони, за застраховки на имота или на кредитополучателя, и др.
- Схемата за плащане – с равни месечни, намаляващи или друг вид вноски, също е от значение, тъй като директно влияе върху общия обем на платените лихви.
-Предсрочно погасяване на банковият кредит-дали е възможно, до каква стойност и какъв е размерът на удържаните такси и наказателна лихва.
- Видът на лихвата - дали тя е фиксирана или плаваща и при какви условия се променя, е също от съществено значение, тъй като клиентът следва да планира бъдещото обслужване на кредита.
- Изисквани обезпечения-поръчители,залог на имущество или ценни книжа.
- Специфични изисквания на банката - превеждане на вноската от работодателя или изискване за получаване на трудово възнаграждение по сметка в банката и т. н.
- При ползване на кредитен посредник е възможно да има допълнително оскъпяване на банковият заем под формата на комисиони за помоща но консултанта.


Правилният избор на кредит за конкретните нужди на кредитоискателя от предлаганите оферти е важна предпоставка за спокойствието както за клиента, така и за банката.
                                                               МОДА и СТИЛ
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!