| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Статии

2008-01-22, 10:12:34 обратно
Как да намеря финансиране
автор Б. Кацарски


За реализирането на добра бизнес идея са необходими преди всичко достатъчно парични средства. За намирането на финансов ресурс помагат трите най- разпространени метода за финансиране:

Кредит е предоставен заем в парична или стокова форма при условията на срочност, платимост, материална гарантираност и възвратимост. Основните разновидности са: ипотечен кредит, потребителски кредит и бизнес кредитиране.При финансиране чрез кредит е необходимо да се проучат няколко оферти като се обърне внимание на обезпечение (поръчители,имущество и други),лихва и срок.

Лизнг - финансов термин, с който се означава правото на ползване на движимо или недвидижимо имущество предоставено от лизингодател на друго лице (обикновенно наричано лизингополучател или наемател) за ограничен или неограничен период от време,като в замяна лизингополучателят получава изключително право на владеене върху предоставеното му имущество срещу възмездяване на лизингодателя чрез постоянни или предварително договорени плащания.Лизингът позволява на предприятията да намалят равнището на собствения капитал в източниците на финансиране.

Грант (Грантова схема) е безвъзмездно финансиране от дадена донорска организация,фондация или различни фондове. Обявява се конкурс, на който кандидатите представят своите проекти нуждаещи се финансова помощ, които биват оценявани от експертна комисия.Усвояването на безвъзмездната помощ в повечето случаи става след като е реализиран проекта със собствени средства.
                                                               Важните Новини - България, Политика, Икономика, Свят, Лайф
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!