| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Статии

2008-03-04, 19:19:14 обратно
Кредити без риск
Възможността за застраховане успокоява притесненията на хората, теглещи заеми

Експанзията на кредитния пазар в България разтревожи редица международни анализатори, които предупредиха, че натрупаните дългове към банковата система може да разклатят стабилността й. В изострената конкуренция за клиенти, трезорите понижават лихвите и облекчават условията за теглене на средства. От друга страна, не само финансовите институции, но и самите потребители изпитват тревога да не би изключителни обстоятелства да им попречат да изплатят дължимото. Според проведено проучване, оповестено от УниКредит Булбанк, основните страхове на кредитополучателите са тежки заболявания, смърт, безработица, неочакван инцидент, който води до нетрудоспособност или пътнотранспортно произшествие. Близо 70% от хората, теглили заем, искат да се застраховат срещу тези рискове, за да осигурят спокойствие на семейството и близките си.
Затова редовна практика, особено при ипотечните кредити е, те да бъдат автоматично придружени със застрахователно покритие. Плюс на този подход е, че разпределянето на риска между застрахователя и банката позволява увеличение на отпусканите заеми, както и по-малък размер на собственото участие на клиента. Така заемният капитал при покупка на жилище става достъпен за по-голяма част от българските домакинства.
Едни от най-често покриваните рискове са тези, застрашаващи закупения или ипотекиран имот - пожар, земетресение и други природни бедствия. Условията на договора и цената на полиците варират при различните компании и в зависимост от конкретните жилища. Важно е да се помни обаче, че при последвала реконструкция на сградата, застраховката „Земетресение” може да стане невалидна, ако не са спазени всички изисквания за безопасност. По преценка на трезора е възможно включването на допълнителни клаузи като покриване на рискове от имплозия, експлозия, изтичане на вода и пара, вандализъм и др. При залог на движимо имущество е задължително и включването на клауза „кражба”.
Може би най-широко разпространена е застраховката „Живот” на кредитополучателя. Ясно е, че ако получавате високи доходи, с лекота ще покривате вноските по заема си, а самият имот ще служи за обезпечение на банката. От друга страна обаче, ако клиентът внезапно почине, кредитната институция е в правото си да реализира обезпечението и да започне съответните процедури за осребряване на имуществото, ипотекирано в нейна полза. За да се избегне трагичната ситуация семейството на починалия да остане практически на улицата, трезорите изискват покритие на риска. Често банките настояват кредитополучателя да бъде застрахован и срещу трайна неработоспособност.
Обикновено условията по договорите гласят, че при настъпване на застрахователното събитие, се покрива остатъка от дължимата на банката сума, а ако полицата е за по-голяма стойност, разликата отива за пострадалия или неговите наследници.
Освен за ползвателите на ипотечни кредити, застраховката „Живот” може да бъде полезна и за притежателите на кредитни карти.
Хората, които теглят заеми, не са единствените клиенти на банките, които имат нужда от застрахователни услуги. Трезорите сключват споразумения с партньорски застрахователна компании, според които рисковете по всички депозити се покриват автоматично в зависимост от наличността по сметката. Например при размер на депозита до 5000 лв. застрахователната сума е равна на наличността по депозитната сметка. При размер на депозита от 5000 до 10 000 лв., застрахователната сума достига удвоения размер на наличността по депозитната сметка, а над 10 000 лв. застрахователната сума е равна на утроения размер на наличността по депозитната сметка с максимум 50 000 лв. Условията при различните банки варират – понякога, за да запазят конкурентоспособността си, те покриват застрахователната премия, а в други случаи тя е включена в административните такси за обслужване.
За решилите да спестяват, съществува и друг много интересен вариант на покритие на риска. При специалните депозитни сметки, при които клиентът е решил да достигне определено ниво на спестяванията и внася равни периодични суми, той може да получи гаранция, че ще достигне желаното дори и в случай на смърт или инвалидност. Тогава застрахователят ще изплати на депозанта или неговите наследници допълнение към наличната сума по депозитната сметка, докато се постигне поставената цел.
За тези, които се опасяват, че ако изтеглят кредит, ще се превърнат в крепостни роби на своя началник, и за хората, които се тревожат от съкращение, УниКредит Булбанк вече предлага и покритие срещу риска от безработица.
Освен опасността да останат без трудови доходи, новият продукт „Кредитна протекция” адресира и други тревоги на потребителите, като смърт, нетрудоспособност, или продължителни болнични. Полицата, предлагана в стратегическо партньорство с международната застрахователна компания „Кардиф – Животозастраховане”, може да бъде съчетана както с ипотечен, така и с потребителски кредит.
Удобство за клиентите е, че покритието на заемите до 300 хиляди лева е автоматично и за тях не е необходимо да се правят предварителни медицински изследвания. Освен това, всички кредитополучатели с пълна застраховка „Кредитна протекция” получават от банката намаление на лихвения процент по ипотечните си заеми в размер на 0.4%. Допълнителен бонус е, че ако клиентът с ипотечен заем реши да заплати застрахователната си премия по застраховката еднократно за срок от пет години, той получава без никакви документи и потребителски заем в размер, равен на застрахователната премия. За този потребителски заем клиентът не дължи никакви такси и комисионни.


Източник www.bgwebcredit.com

                                                               Важните Новини - България, Политика, Икономика, Свят, Лайф
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!