| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Статии

2008-04-01, 17:59:28 обратно
Лизингът като особена форма на финансиране
автор Б. Кацарски

Лизингът е договор за наем на дългосрочни ( дълготрайни ), реални активи за определен срок свързан с равни фиксирани плащания. Сумата на плащанията по лизингов договор се състои от два компонента: средствата на амортизираната част на дадения под наем реален актив и лихва за разсрочено плащане.
Лизинговото плащане се извършва по договор обновено в началото на всяка година. Тези плащания като правило са еднакви и равномерни. След изтичане на лизинговия договор, дълготрайните активи се връщат на лизингодателят или се откупуват по остатъчна стойност от лизингополучателя.

Предимства на лизинга:
- В много случаи е по изгодно да се наеме оборудване или други активи, когато са нужни за кратък срок вместо да се купуват и след това да се продават на ниска цена.
- Лизингополучателя прехвърля риска за моралното изхабяване върху собственика;
- Използването на голям кредит за покупка на скъпо оборудване не винаги е добра инвестиция, тъй като стойността на тази инвестиция може драстично да намалее, ако на пазара се появи ново по-ефективно оборудване само няколко години след покупката;
- При лизинга не се изисква голяма първоначална инвестиция.

Недостатъци на лизинга:
- Лизингополучателя за разлика от купувача не може да начислява амортизационни отчисления и по този начин губи това данъчно облекчение;
- Потребителя не притежава достатъчно права като тези на собственика, т.е. не създава собствен капитал.

Видове лизинг:
Оперативен (експлоатационен) лизинг – по своята същност това е краткосрочен, прекъсваем, лизингов договор. Този лизинг не води до промяна на собствеността. При него се изисква лизингодателя да извършва, ремонтира и застрахова предадения за ползване актив.
Финансов (капиталов) лизинг – този договор е непрекъсваем и като правило обхваща целия живот на дадения под наем актив. Поддръжката и ремонта се извършват от потребителя.

Лизинг или покупка
За да се вземе правилно решение дали да се наеме или купи даден актив се сравняват настоящите стойности на разходите за лизинг и тези при покупката. Този подход се доближава до подхода при капиталовото бюджетиране. Разликата между тях, е че капиталовото бюджетиране се приема проекта с по-висока нетна настояща стойност, докато при лизинга и покупката се предпочита по-ниско стояща стойност на разходите.
                                                               МОДА и СТИЛ
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!