| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Статии

2008-04-30, 10:09:06 обратно
Теглене на ипотечен кредит - от къде можем да спестим 1
Десислава Динева
Тел:052/632 834
e-mail: ddineva@bgwebcredit.com


Кои са важните неща които биха ни спестили пари при тегленето на ипотечен кредит - избора на банка, такса за разглеждане на документите, нотариални такси, годишни такси, оценка на имота, такса за внасяне на месечните вноски.

В условията на нарастващи, макар и с бавни темпове доходи, все повече хора обмислят варианти да си купят жилище на изплащане или да продадат съществуващ имот и с кредит върху ипотека да придобият ново по-голямо жилище или да инвестират на по-добро място. Kогато обезщетението е имот, изключително важно е да знаете изискванията на банките за самоучастие и остатъчен доход на член от семейството, ограничения в размера на кредита, срок на погасяване, застраховка и много други. С колкото повече информация разполагате, рискът да платите повече отколкото сте предвидили, е по-малък.
До какво могат да доведат прибързаните действия при тегленето на кредит?
За да се получи одобрение за ипотечен кредит, има дълга и сложна процедура по събиране на документи. Има и редица изисквания към кредитополучателя и обезпечението. Много е важно първо да изберете банката, от която ще теглите ипотечен кредит и тя да извърши съответната проверка на вашата кредитоспособност. Обикновено тази проверка е с 3-месечна давност, така че ще имате достатъчно време да намерите жилище, ако става дума за ново такова. В противен случай рискувате да платите капаро и комисиони на брокери, да направите допълнителни разходи за издаване на документи, а сделката да се провали и да загубите пари, заради непроверени изисквания на банките. Но ако знаете каква сума може да ви отпусне банката и като имате предвид средствата, с които разполагате, ще имате ориентир какво жилище да търсите. Така ще избегнете реалната опасност, притиснати от времето, да изберете офертата на първата банка, която одобри кредита ви.
ЗАТОВА НЕ ПОДПИСВАЙТЕ предварителния договор за покупка и НЕ ПЛАЩАЙТЕ КАПАРО без да са проучили вариантите за жилищен кредит.
Ако все пак първо намерите подходящото жилище и после пристъпите към теглене на ипотечен кредит, добре е да подпишете предварителен договор за плащането на основната сума със срок по-голям от месец. Трябва да имате предвид не само банковите формалности, но и административните срокове за издаването на някои задължителни за кредитоискателя документи: удостоверение за данъчна оценка, удостоверение за тежести, актуална скица и др. Данъчната оценка се изготвя от служителите на общинската администрация по местонахождение на имота след подаване на молба по образец на база на специална методика, която отчита разнообразието от различни фактори, влияещи върху пазарната стойност на имота - вида на конструкцията, местоположение и т.н. (за справка Приложение №2 към Закона за местните данъци и такси). За изготвянето на нужните документи обикновено са нужни 2 седмици, но ако се съберат много празнични дни или някакви субективни пречки, може да се забавят, затова по-добре предвидете поне месец. Има също срокове за проверка на доходите, оценка на обезпечението и др.
Банките имат различни изисквания за кредитоспособност. Особено е важно доходите да могат да бъдат доказани, тъй като
кредитирането без доказване на доходите става при по-висока цена на кредита.
Така че, ако сте подписали трудов договор на минималната работна заплата или сте на изпитателен срок, задължително проверете дали ще ви бъде отпуснат кредит и при какви условия, преди да започнете да си търсите нов имот. Може да се наложи да набавите допълнителни документи, удостоверяващи доходите и това също да отнеме време.
БАНКОВИ СЕРТИФИКАТИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Добре е да знаете, че ако сте избрали банка и тя ви е одобрила за кредит при покупка на нов нов имот, който ще послужи като обезпечение, можете да използвате и гаранцията на банката при сделката. По време на сделката за покупка можете да представите на продавача или брокера документи, издадени от банката:
- Сертификат за предварително одобрение и/или
- Сертификат за окончателно одобрениe
Сертификатите удостоверяват възможността купувачът да ползва определена сума по жилищен кредит.
ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ
Банките в България имат сключено споразумение, според което са задължени да предоставят на клиентите си годишния процент на разходите (ГПР), който дава най-добра база за сравнение на оферти. Важни са и други фактори, като количеството на изискваните документи и обезпечения и качеството на обслужването. Затова като сравнявате оферти имайте предвид всички елементи и отправяйте едно и също запитване към различни банки, за да можете да сравнявате близки показатели, като най-сигурен е годишният процент на разходите. След като клиентът сравни ГПР на конкурентните оферти, задължително трябва да провери какви допълнителни разходи ще има по кредита. Обикновено се плаща:
- еднократна такса за кандидатстване - между 10 и 20 лв. Има банки, при които тя не се дължи, но от това няма да спестите особено;
- такса за управление на кредита - размерът й варира при различите банки между 1 и 3% от размера на заема. Тя може да бъде еднократна или периодична. Плаща се след одобрението за кредит и преди отпускането на заема. При теглене на по-голяма сума тази такса може да ви увеличи или намали допълнителните ви разходи (например при кредит от 50 000 лв. не е все едно дали ще платите 500 или 1500 лв., независимо дали усвояването е наведнъж или е разсрочено във времето);
- такса за откриване на сметката за ползване на кредита - незначителен разход;
- месечна такса за поддържане на сметката - размерът й е около 2-3 лв. ;
- такса за погасителни вноски - възможно е банката да събира такса за внасяне на погасителните вноски на каса, ако заплатата не се превежда по сметка в съответната банка. Ако съществува такова условие, ще спестите пари, ако направите нужните постъпки, за уреждане на превод на заплатата в банката, от която е теглен кредит. Вероятно и така ще ползвате допълнителни облекчения - по-нисък лихвен процент, например;
- комисион за предварително погасяване - между 4 и 5% от размера на предварително погасяваната сума. Все още има банки, които нямат такава наказателна такса. Избор на банка, която не удържа пари при предсрочно връщане на част или на целия кредит, също ще спести пари;
- Много важно е клиентът да се запознае с допълнителни облекчения, които му предлага банката. Има пакетни оферти при теглене на ипотечен кредит - комбинация с потребителски кредит, ползване на овърдрафт или предоставяне на кредитна карта без такса за първата година. Ползването на условията в пакета може да икономиса още средства;
- други разходи - важно е да се провери за чия сметка е застраховката на имота (може да е включена в цената или да е поета от банката), какви са разходите по прехвърляне и/или ипотекиране и др.;


Източник: bgwebcredit.com
                                                               Важните Новини - България, Политика, Икономика, Свят, Лайф
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!